Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 07:00 dnia 31.12.2019 do godz. 15:00 dnia 31.12.2019
Przebieg. Przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h
do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Karolina Kierklo
Godzina i data wydania godz. 23:09 dnia 30.12.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 07:00/31.12 do
15:00/31.12.2019 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, W, NW.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.