Są takie dni w roku, kiedy historia naszego kraju przypominana jest z wielką czcią. Jedną z takich dat jest 11 listopada – dzień, w którym świętujemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – najważniejsze święto dla Polaków i ich narodowej tożsamości.

W Liceum Sztuk Plastycznych z tej okazji, 08.11.2019 roku, odbyła się akademia, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach akcji Szkoła do hymnu. Uczniowie przypomnieli swoim koleżankom i kolegom, że po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków - nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas uroczystości podkreślone zostały dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, krwawo tłumione zrywy narodowowyzwoleńcze oraz wszystkie istotne działania zmierzające do wolności aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacjami wierszy polskich poetów.

Młodzież wielokrotnie akcentowała fakt, że 11 listopada został uświęcony krwią, męczeństwem i ofiarnością Polaków, którzy dziś są symbolem jedności narodowej i patriotyzmu.