Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 00:00 dnia 08.11.2019 do godz. 11:00 dnia 08.11.2019
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Karolina Kierklo
Godzina i data wydania godz. 12:22 dnia 07.11.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 00:00/08.11 do
11:00/08.11.2019 widzialność ponizej 200 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.