29 października 2019 r. w ramach projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”, uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku uczęszczający na zajęcia projektowe „Język obcy na rynku pracy powiatu elbląskiego”, wzięli udział w wykładzie z turystyki w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zajęcia prowadziła dr Aneta Omelan, a ich tematem były mocne i słabe strony kształcenia na kierunkach turystycznych oraz specyfika pracy pilota wycieczek. Uczniowie zostali zapoznani z uwarunkowaniami prawnymi zawodu, prawami i obowiązkami pilotów, cechami, jakimi powinien charakteryzować się kandydat na pilota wycieczek. A. Omelan w sposób bardzo ciekawy opowiadała również o swoich doświadczeniach w tym zawodzie.

Wyjazd edukacyjny był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17).