Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Zgodnie z programem nauczania w dniach 16 i 21 października odbyły się szkolenia kadetów klas pierwszych z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku.

Kadeci zostali zapoznani z zadaniami, rolą i warunkami służby w JRG. Najważniejsze zadania to: gaszenie i likwidacja skutków pożarów, zapobieganie zdarzeniom drogowym i likwidacja skutków zdarzeń drogowych oraz zapobieganie klęskom żywiołowym i likwidacja skutków klęsk.

Kadeci zostali zapoznani z warunkami przyjęcia do służby w straży, są to: wykształcenie co najmniej średnie, egzamin ze sprawności fizycznej, test psychologiczny.

Po podziękowaniu dowódcy i dyżurującym zastępom kadeci szczęśliwie powrócili do szkoły.

mjr Bolesław Czechowski