29 października br. w Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu w Elblągu oraz Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert, Michał Missan - koordynator Działu Ratownictwa Medycznego WSzZ w Elblągu, a także Iwona Chełchowska - prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku i Marek Pietrzyk - dyrektor ds. medycznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku.

Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu elbląskiego i m. Elbląga oraz problemów związanych z zapewnieniem obsady lekarskiej w tych zespołach.

Przy tej okazji starosta Maciej Romanowski i członkowie Zarządu Powiatu pogratulowali Elżbiecie Gelert ponownego wyboru na posła do Sejmu RP.