W okresie 21-27 października 2019 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbywały się wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działania mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, pracy i kariery.

W ramach tegorocznego OTK przebiegającego pod hasłem „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” 23 października odbyło się spotkanie z Marzeną Plawgo doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Filii w Pasłęku. Celem warsztatów było kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury. Prowadząca spotkanie ukazała wielokulturowość w kontekście zainteresowania i lepszego zrozumienia „inności” drugiego człowieka i traktowania tego zjawiska nie jako zagrożenia, lecz jako niezbędnego warunku konstruktywnego dialogu.

24 października odbył się konkurs „Zawody z przyszłością”. Młodzież w formie prezentacji multimedialnych, filmów, scenek przedstawiła takie zawody jak: informatyk programista, technik reklamy, technik logistyk, ghostwriter, weterynarz, policjant. Jury oceniało prezentacje za oryginalność, komunikatywność przekazu i walory ilustracyjne. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy I A LO – Alicja Kowalczyk, Aleksandra Kozłowska, Kuba Gracz za prezentację zawodu ghostwriter. Drugie miejsce ex aequo zajęli uczniowie klasy II A LO – Ada Gracz, Michał Tymiec za prezentację zawodu informatyk programista i klasy I TC – Justyna Tomaszewska, Karolina Perzanowska, Jakub Wajda, Szymon Woźnowski, Konrad Wojtkun za prezentację zawodu technik logistyk, w którym się kształcą. Trzecie miejsce przyznano uczennicom klasy I TD – Aleksandrze Kreczmer, Sylwii Kołodziejczyk, Bożenie Kareckiej za prezentację zawodu technik reklamy, którego się uczą.

21 października odbyło się spotkanie z Grażyną Sadowską koordynatorem projektu „Nowoczesny staż – mobilny uczeń”, która zaprezentowała młodzieży staże zawodowe zrealizowane przez uczestników projektu oraz przedstawiła warunki rekrutacji do nowego projektu. Ponadto w dniach 24 i 25 października odbyły się dwa spotkania z Bolesławem Lewińskim pracownikiem marketingu Hotelu Elbląg oraz z Józefem Zielińskim pracownikiem Firmy transportowo-logistycznej „EdiLine” Krzysztof Ellwart. Celem spotkań było propagowanie zawodów technik hotelarstwa i technik logistyk.