Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W dniach 2 - 3 października br. przeprowadzone zostało ćwiczenie powiatowe z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarzadzania kryzysowego pod kryptonimem „Kryzys 2019”.

Celem ćwiczenia było między innymi:

•          doskonalenie form współpracy jednostek samorządowych z siłami militarnymi w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;

•          zgrywanie przyjętych struktur organizacyjnych różnego podporządkowania w prowadzeniu wspólnych działań z zakresu spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,

•          sprawdzenie funkcjonowania procedur związanych z podejmowaniem działań w sytuacji powstania zagrożeń terrorystycznych.

Pierwszego dnia ćwiczenia realizowano przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu, zagadnienie związane z uzupełnieniem stanów osobowych sił zbrojnych RP (akcja kurierska), sprawdzono gotowość do działania jednostek formacji obrony cywilnej funkcjonujących w systemie wykrywania i alarmowania oraz rozwinięto służbę stałego dyżuru.

W drugim dniu ćwiczenia wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wykonywały swoje epizody praktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego. Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Elblągu był atak terrorystyczny na placówkę oświatową w Pasłęku (Zespół Szkół w Pasłęku). Zagadnienie to przeprowadzono przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komisariatu Policji w Pasłęku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG w Pasłęku, Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz grupy kontrterrorystycznej z Gdańska i zabezpieczenia medycznego ze Szpitala Powiatowego w Pasłęku.