Nauczyciele Zespołu Języków Obcych po raz trzeci zorganizowali obchody Europejskiego Dnia Języków, który z inicjatywy Rady Europy obchodzimy 26 września. Jest to sposób promowania nauki języków obcych, wielojęzyczności i różnorodności językowej oraz okazja do wspólnej zabawy, w którą uczniowie włączyli się z ogromną radością i zaangażowaniem.

Impreza rozpoczęła się od przygotowanych przez klasy pierwsze prezentacji wylosowanych wcześniej krajów europejskich. Nasza szkolna podróż po Europie dostarczyła nam wielu ciekawych informacji oraz wrażeń. Był śpiew, taniec, recytacja, ciekawe inscenizacje, nie zabrakło pomalowanych twarzy, tradycyjnego stroju oraz pysznego poczęstunku. Publiczność i jury zachwyciło się pomysłowością, zapałem uczniów oraz kreatywnym podejściem do zadania. Następnie odbył się quiz językowy, w którym uczniowie mieli szansę wykazać się wiedzą na temat języków obcych, znajomością flag, potraw i słynnych utworów muzycznych.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy Ib LO. Drugie miejsce zajęła klasa Ia LO, a trzecie klasa Ic LO. Wygranym oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy! Dziękujemy za świetną atmosferę i wspólną zabawę.