Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu 9 lipca gościł osoby, które od wielu lat współpracują ze Starostwem Powiatowym w Elblągu przy organizacji Olimpiady „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”. Starosta Maciej Romanowski w ciepłych słowach podziękował za wieloletnie zaangażowanie i wsparcie udzielane organizatorom olimpiady, która w tym roku doczekała się już swojej 19. edycji.

Okolicznościowe listy z podziękowaniami otrzymali: Gabriela Effenberg, emerytowana naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, pomysłodawczyni olimpiady, Jolanta Zielińska i Hanna Kruk z Parku Krajobrazowego „Wysoczyzna Elbląska”, Marian Matuszczak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, gdzie corocznie odbywa się olimpiada oraz Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który w tym roku objął konkurs swoim patronatem.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, jak ważną rolę poznawczą i wychowawczą spełnia olimpiada, zapewniając, że za rok jej jubileuszowe 20. wydanie będzie szczególnie atrakcyjne.