Dla każdego ósmoklasisty egzamin z matematyki jest jednym z pierwszych, a zarazem najtrudniejszym zadaniem, będącym swoistym podsumowaniem dotychczasowego etapu nauczania. Co każdy uczeń powinien wiedzieć na jego temat?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Matematyczny etap egzaminu ósmoklasisty trwa 100 minut. W tym czasie uczeń rozwiązuje zadania zarówno o charakterze otwartym, jak i zamkniętym. Co więcej, według nowych wytycznych egzamin ten ma w dużej mierze składać się z zadań dowodzących określonych zjawisk. W ten sposób sprawdza się nie tylko samą wiedzę ucznia, ale też stopień wykorzystania jej w praktyce. Matematyczny etap egzaminu kończącego ósmą klasę trwa zaledwie jeden dzień. Jego czas mierzony jest od momentu rozpoczęcia pracy (zwykle jest to kilka minut po "oficjalnej" godzinie rozpoczęcia) i kończy się jednoczesnym odłożeniem prac i dostępnych przyborów.

Do egzaminu warto wykorzystać strony internetowe zawierające wideo odpowiedzi do zadań z poprzednich lat. Wiele zadań powtarza się ze zmienionymi liczbami. Na MatFiz24.pl znajdziesz filmy z profesjonalnym tłumaczeniem matematyka Marka Dudy.

Co obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Odpowiedź na to pytanie wydawałaby się prosta, ale wcale tak nie jest. Uczeń - zdając egzamin - jest zobowiązany do posiadania nie tylko wiedzy, ale też określonych narzędzi pomocniczych, o których mowa poniżej. Uczeń musi być też schludnie ubrany, co zresztą jest nie tyle koniecznością, co raczej dobrą praktyką. Oprócz tego każdy zdający musi posiąść zarówno wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną. Co ważne, ich udział w ostatecznej punktacji jest w zasadzie połowiczny. W ten sposób wiedza i umiejętności ucznia mogą być ocenione pod wieloma względami.

Ile punktów za egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Na egzamin ósmoklasisty z matematyki składają się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Liczba tych pierwszych waha się od 14 do 16, przy czym każde z nich jest punktowane jednym punktem. Pytania otwarte są "wyceniane" znacznie wyżej. Za niektóre z nich można otrzymać nawet 3 punkty. Ich liczba oscyluje pomiędzy 5 a 7. Łącznie można za nie uzyskać od 14, do 16 punktów, aczkolwiek z uwzględnieniem faktu, iż maksymalna punktacja całego egzaminu to 30 pkt.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty z matematyki

Na matematyczną część egzaminu ósmoklasisty można zabrać bardzo ograniczoną liczbę przyborów dodatkowych, a mianowicie długopis (czarny lub niebieski) i linijkę. Opcjonalnie w przypadku pojawienia się zadań geometrycznych, uczeń będzie zobowiązany do przyniesienia ołówka i prostych przyrządów pomocniczych (np. cyrkla). Należy uwzględnić, że regulacje te nie są do końca ściśle określone i mogą ulegać zmianom, wskutek np. specyfikacji konkretnych zadań, bądź samego egzaminu. Na egzamin z matematyki pod żadnym pozorem nie wolno zabierać kalkulatorów a telefony powinny być odłożone do osobnego pomieszczenia. W przeciwnym razie komisja ma prawo go przerwać.

Podsumowując, wytyczne dla egzaminu ósmoklasisty nie są - ze względu na jego charakter - dokładnie zdefiniowane. Ministerstwo ma prawo do ich edycji, w zależności od specyfiki umieszczonych w nim zadań i ich stopnia trudności. Dlatego tak ważne jest, by zapoznać się z aktualnymi regulacjami nakreślonymi przez szkołę.

Przed wyjściem na egzamin warto wypić wodę, aby dobrze nawodnić organizm.