WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
 
o godz. 11:59 dnia 11.06.2019
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: giżycki(45), kętrzyński(53), mrągowski(52), piski(45), szczycieński(54), węgorzewski(47)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 13.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od 12:00/11.06 do 20:00/13.06.2019 temp. maks 33 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Przedłużenie ważności Ostrzeżenia.
 
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(57), braniewski(57), działdowski(51), Elbląg(56), elbląski(56), iławski(52), lidzbarski(56), nidzicki(53), nowomiejski(51), Olsztyn(54), olsztyński(54), ostródzki(51)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 29°C do 32°C, w środę od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (12 powiatów) od 12:00/11.06 do 20:00/12.06.2019 temp. maks 32 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński
i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
 
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: ełcki(43), gołdapski(44), olecki(43)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 13.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 12:00/11.06 do 20:00/13.06.2019 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: ełcki, gołdapski i olecki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Podniesienie stopnia Ostrzeżenia i jego przedłużenie. Istnieje możliwość wystąpienia upału
w piątek.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Siemieniuk
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.