5 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu elbląskiego pn. „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, które miało na celu uzyskania niezbędnej wiedzy na temat:

1)        efektywnej komunikacji z dziećmi w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju,

2)        nabycia umiejętności stawiania granic i wymagań odpowiednio do wieku i możliwości dziecka,

3)        wspierania dziecka w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu emocji,

4)        wyrażania oczekiwać w sposób zrozumiały dla dziecka,

5)        znaczenia konsekwencji w wychowaniu,

6)        ról pozytywnych wzmocnień w procesie wychowawczym,

7)        nabycia umiejętności radzenia sobie z frustracją wynikającą z niepowodzeń wychowawczych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez A&M Firmę eventowo-szkoleniową reprezentowaną przez Małgorzatę Robaczek.