6 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyła się XIX edycja Olimpiady „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzna Elbląska w Elblągu.

Do konkursu przystąpiło dziewięć reprezentacji szkół z powiatu elbląskiego. Oprócz rozgrywek indywidualnych w formie testu wiedzy, składającego się z 50 pytań zamkniętych, uczniowie brali udział w rozgrywkach drużynowych, rozwiązując zadania otwarte. Tegorocznym zadaniem było przygotowanie przez zgłoszonych uczestników materiału filmowego pod tytułem „Przyrodniczo-turystyczne atrakcje mojej gminy” w formie reportażu z terenu gminy.

XIX Olimpiadę „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” objął patronatem Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków, który ufundował dodatkowe nagrody dla autorów najciekawszego filmu i zwycięskiej drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrody książkowe ufundował Park Krajobrazowy Wysoczyzna Elbląska, a nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach ufundowało Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Przebieg olimpiady nadzorowała komisja, która po dokonaniu oceny prac uczniów ustaliła, że nagrody otrzymują:

w klasyfikacji indywidualnej w grupie szkół podstawowych:

I miejsce – Maja Mandryk – Szkoła Podstawowa w Godkowie,

II miejsce – Maja Dacyszyn – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku,

III miejsce – Norbert Szypluk – Szkoła Podstawowa w Godkowie.

W grupie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Mateusz Krasiński –Zespół Szkół w Pasłęku,

II miejsce – Jakub Październik – Zespół Szkół w Pasłęku,

III miejsce – Patrycja Szymanek – Zespół Szkół w Pasłęku.

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Godkowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zwierznie,

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku.

Nagrody zespołowe gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymali:

- I miejsce – Zespół Szkół w Pasłęku,

- II miejsce – Szkoła Podstawowa w Młynarach,

- III miejsce – Szkoła Podstawowa w Żurawcu.

Nagrodę za najciekawszy film otrzymała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Godkowie.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, uczestnikom gratulujemy wiedzy i zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadzie za rok.