ZMIANA PROGNOZY NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie
 
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 14.03.2019 do godz. 07:30 dnia 15.03.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy
 
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 15.03.2019 do godz. 07:30 dnia 16.03.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia silny wiatr/1
Przebieg Silny wiatr w porywach do 85 km/h. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w strefie nadmorskiej.
 
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.03.2019 do godz. 07:30 dnia 17.03.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia silny wiatr/1
Przebieg Początkowo silny wiatr w porywach do 75 km/h. Najsilniejszy wiatr w strefie nadmorskiej.
 
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Marcin Czeczatka
Godzina i data wydania godz. 11:39 dnia 13.03.2019
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.