Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Na V już Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Małdytach byliśmy obecni w dniu 7 marca z ofertą edukacyjną dla uczniów III klas gimnazjum i VIII klas szkól podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Na tegoroczną edycję giełdy przybyło sporo szkół ponadgimnazjalnych z pobliskich miast. Mimo konkurencji nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów klas trzecich gimnazjum i ósmoklasistów w liczbie około 80 osób. Wkrótce uczniowie ci będą podejmować jedną z ważniejszych w życiu decyzji o wyborze dalszej drogi edukacji i swojej przyszłości. Liceum, technikum, a może edukacja dwuetapowa w szkole branżowej I stopnia a następnie II stopnia? Oto obecnie główny dylemat przyszłych absolwentów gimnazjów i podstawówek, którzy spotkają się już we wrześniu w różnych typach szkół.

Atutem naszej szkoły jest szeroka oferta edukacyjna. Odwiedzający stoisko pytali o kierunki kształcenia, rozszerzone przedmioty w liceum i technikum oraz o możliwość i koszty zakwaterowania w internacie. Nasi uczniowie chętnie opowiadali młodszym kolegom o zaletach kształcenia się na poszczególnych kierunkach. Odpowiadali na pytania i wyjaśniali, na czym polega specyfika danego kierunku kształcenia oraz jak szkoła uatrakcyjnia naukę w danym oddziale. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się profil liceum obronnego i zawody mechaniczne oraz kierunki gastronomiczne.

Dziękuję uczniom uwidocznionym na fotografiach za szczególne zaangażowanie w promocję szkoły, co tylko potwierdza, iż zeszłoroczni absolwenci dokonali słusznego wyboru kierunku kształcenia w murach ZSEiT.

Anna Turowska