Drodzy Rodzice, Absolwenci gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych,

pragniemy poinformować, że w dniu 22 marca 2019 roku Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku organizuje Dni Otwarte.

ZSEiT to placówka o wieloletniej tradycji przygotowująca absolwentów do swobodnego poruszania się na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną obejmującą różnorodne kierunki kształcenia:

ü  trzyletnie liceum ogólnokształcące o nachyleniu obronnym – dla absolwentów 3 klasy gimnazjum  

ü  czteroletnie liceum ogólnokształcące o nachyleniu obronnym – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

ü  czteroletnie technikum agrobiznesu – dla absolwentów 3 klasy gimnazjum

ü  czteroletnie technikum żywienia i usług gastronomicznych – dla absolwentów 3 klasy gimnazjum

ü  czteroletnie technikum ekonomiczne – dla absolwentów 3 klasy gimnazjum

ü  czteroletnie technikum przetwórstwa mleczarskiego – dla absolwentów 3 klasy gimnazjum

ü  pięcioletnie technikum agrobiznesu – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

ü  pięcioletnie technikum żywienia i usług gastronomicznych – dla 8 klasy szkoły podstawowej

ü  pięcioletnie technikum ekonomiczne – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej

ü  pięcioletnie technikum przetwórstwa mleczarskiego – dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej                                                                      

ü  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

ü  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych

ü  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ü  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia – kucharz

ü  trzyletnia branżowa szkoła i stopnia – stolarz.

W dniu 22 marca zapraszamy od godziny 9.00 do godziny 12.00.

Udzielimy wszystkich informacji o rekrutacji, warunkach przyjęcia, kwalifikacjach w zawodzie, zasad odbywania praktyk u pracodawców, możliwościach korzystania z internatu.

http://www.zseit.paslek.edu.pl

Kontakt:

doradca zawodowy – Anna Zalewska; tel. 55 248 31 - 29

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

ul. Wojska Polskiego 36

Info ZSEiT: Anna Zalewska

 

P1090353a